In september 2013  hebben wij het kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen behaald. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld door de Federatie Landbouw en Zorg en de LLTB.

Wij zijn heel blij met het behalen van het keurmerk, zo is de kwaliteit van de zorg waar wij naar streven, ook zichtbaar en transparant gemaakt voor de “buitenwereld”.