Activiteiten

Op onze zorgboerderij zijn de volgende activiteiten mogelijk:

 • Zinvolle dagbesteding voor volwassenen/ouderen met een variërende achtergrond en zorgvraag. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel en beginnende dementie.
 • Vrijetijdsbesteding/begeleiding groep voor kinderen uit het speciaal onderwijs, jeugdzorg, kinderen met een hulpvraag/ontwikkelingsmoeilijkheden. Bijvoorbeeld kinderen met een licht verstandelijke beperking, AD(H)D, Autisme en PDD-NOS.
 • Wij bieden (maandelijkse) logeerweekenden aan voor kinderen met een logeerindicatie.

Werkzaamheden en activiteiten

De werkzaamheden en activiteiten variëren erg, maar staan wel allemaal in het teken van de boerderij. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Dierverzorging
 • Onderhoud van het erf en omliggende akkers
 • Groenwerkzaamheden
 •  Moestuinonderhoud
 • Creatieve activiteiten (kleien, verven, haken etc.)
 • Huishoudelijke werkzaamheden
 • Bakken en bereiden van maaltijden
 • Verwerken van producten
 • Technisch onderhoud & houtbewerking
 • Groepsactiviteiten
 • Logeren voor jeugd
 • Ravotten in de buitenlucht
 • Ontspannen in een natuurlijke omgeving

Dit alles wordt uitgevoerd in een ongedwongen sfeer, waarbij iedereen naar zijn eigen mogelijkheden een bijdrage kan leveren. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk autonomie op het gebied van keuzes voor begeleidingsbehoefte en werkzaamheden. De sfeer, gezelligheid en het sociale aspect zijn hierbij belangrijker dan “de productie”. Elkaar respecteren en accepteren staat centraal.

Voor de kinderen draait het hier vooral om met elkaar kunnen spelen. Er is veel ruimte, zodat kinderen zich lekker uit kunnen leven. Ook is de aanwezigheid van de diverse dieren voor veel kinderen aantrekkelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld onze pony verzorgen en voor de kleinere kinderen is het ook mogelijk om een rondje met hem te rijden. De geitjes en schaapjes zijn dol op aandacht en wat lekkers. Daarnaast kunnen de kippen gevoerd worden en er kunnen eitjes geraapt worden. Onze cavia’s zijn altijd bereid om zich te laten aaien en borstelen. De begeleiding van de kinderen kenmerkt zich door een positieve grondhouding, waarbij we de kinderen de tijd en ruimte geven om zich te ontwikkelen. Er wordt veel nadruk gelegd op de onderlinge interactie, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Verder heeft ieder kind (indien gewenst) een persoonlijk begeleidingsplan, waarin individuele doelen worden vastgesteld (in samenwerking met ouders/verzorgers) waaraan we werken met het kind.