Doelgroepen

Op onze zorgboerderij zijn verschillende doelgroepen welkom.

Voor volwassenen zijn er dagactiviteiten voor de volgende doelgroepen:

 • Mensen met een psychiatrische aandoening
 • Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking
 • Mensen met beginnende dementie die nog fysiek bezig kunnen/willen zijn
 • Jong-dementerenden
 • Mensen met een chronische ziekte
 • Mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • Re-integratie/participatie
 • Ouderen

Voor jeugd bieden wij activiteiten aan voor de volgende doelgroepen:

 • Kinderen met (een vorm van) Autisme
 • Kinderen met AD(H)D
 • Kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking
 • Kinderen met een zintuiglijke beperking
 • Kinderen met gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsachterstand